Free ration distribution

Free ration distribution; केंद्र सरकारकडून देशातील गरीब व गरजू लोकांकरता केंद्र शासन हे गावात शहरात राशन दुकान मार्फत अल्प दरामध्ये अन्नधान्य वितरित केली जाते.

 

ज्या अन्नधान्य झाले देशातील गरीब व गरजू लोक आपली उपजीविका भागू शकतात ,

 

परंतु 2019 मध्ये कोरोना या महामारीमुळे सर्व जग हे हतबल झाली होती आणि याच काळात भारत सरकारने उपजीविकेची काळजी घेता.

Close Help dada